فروش آنلاین کتاب|فیلم|نقشه|دیتا|جزوه

مجله اینترنتی GIS|RS|GPS - Page 6 of 31 -

مدلسازی در GIS آموزش ArcGIS برای دانشجویان تنبل و لحظه آخری کارگاه آموزشی داده های CAD در ArcGIS
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری
مدرسه استادی ArcGIS

مدرسه استادی ArcGIS

محصولات فروشی

نقشه های توپوگرافی ۵۰۰۰۰ استان کهگیلویه و بویراحمد 55,000 ریال
نقشه های توپوگرافی ۵۰۰۰۰ استان قم 44,000 ریال
نقشه های توپوگرافی ۵۰۰۰۰ استان اصفهان 235,000 ریال
کتاب کاربرد GIS در کارتوگرافی و ابزارهای تحلیلی 80,000 ریال
کتاب کاربرد GIS در اقلیم شناسی 80,000 ریال
کتاب پنج گام تا فراگیری ArcGIS 70,000 ریال
جزوه آموزشی ساخت چیدمان 45,000 ریال
کتاب تحلیل شبکه با GIS 120,000 ریال
کتاب سامانه اطلاعات جغرافیایی و ژئومورفولوژی 60,000 ریال
خرید کتاب Agent Analyst 200,000 ریال

آخرین مطالب

28 views بار
پيشنهاد شبکه هوشمند ارزيابي شاخص آسيب پذيري لرزه اي شبکه جمع آوري فاضلاب در بستر GIS (مطالعه موردي: شهرکرد)

پيشنهاد شبکه هوشمند ارزيابي شاخص آسيب پذيري لرزه اي شبکه جمع آوري فاضلاب در بستر GIS (مطالعه موردي: شهرکرد)

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   آب و فاضلاب :   ۱۳۹۴ , دوره  ۲۶ , شماره  ۶ (مسلسل ۱۰۰) ; از صفحه ۵ تا صفحه ۱۵ . عنوان مقاله:  پيشنهاد شبکه هوشمند ارزيابي شاخص آسيب پذيري لرزه اي شبکه جمع آوري فاضلاب در بستر GIS (مطالعه موردي: شهرکرد) نویسندگان:  رهگذر محمدعلي*, زارع محمدرضا, هاشمي فشارکي سيدمحمد  * دانشکده حمل و نقل، دانشگاه اصفهان چکیده:لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد. كليد واژه: شاخص آسيب پذيري […]

27 views بار
تحليل توانمندي هاي شبکه هاي ارتباطي شهر تبريز در زمان وقوع زلزله با استفاده از GIS

تحليل توانمندي هاي شبکه هاي ارتباطي شهر تبريز در زمان وقوع زلزله با استفاده از GIS

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   فضاي جغرافيايي :   زمستان ۱۳۹۴ , دوره  ۱۵ , شماره  ۵۲ ; از صفحه ۲۵۱ تا صفحه ۲۶۶ . عنوان مقاله:  تحليل توانمندي هاي شبکه هاي ارتباطي شهر تبريز در زمان وقوع زلزله با استفاده از GIS نویسندگان:  سلطاني عليرضا*, حاجي پور احتشام, جهانتيغ حسنعلي  * مركز آموزش علمي كاربردي شهرداري تبريز چکیده:زلزله يکي از سوانحي است که به سبب شرايط خاص جغرافيايي، کشورمان را دائما مورد تهديد قرار مي دهد […]

28 views بار
تهيه نقشه آسيب پذيري آلودگي آبخوان بقيع خراسان رضوي به دو روش cop و Paprika با استفاده از سنجش از دور و GIS

تهيه نقشه آسيب پذيري آلودگي آبخوان بقيع خراسان رضوي به دو روش cop و Paprika با استفاده از سنجش از دور و GIS

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   مهندسي منابع آب :   تابستان ۱۳۹۴ , دوره  ۸ , شماره  ۲۵ ; از صفحه ۲۳ تا صفحه ۳۰ . عنوان مقاله:  تهيه نقشه آسيب پذيري آلودگي آبخوان بقيع خراسان رضوي به دو روش cop و Paprika با استفاده از سنجش از دور و GIS نویسندگان:  زنگنه اسدي محمدعلي, بقائي نژاد ناديا*, غلامپور شيرين, بهشتي قله زو علي  * دانشگاه حکيم سبزواري، سبزوار، ايران چکیده:آبخوانهاي کربناته در مقياس جهاني از مهمترين […]

27 views بار
بررسي روش هاي مختلف آشکارسازي تغييرات کاربري اراضي با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردي: منطقه سرابله، استان ايلام)

بررسي روش هاي مختلف آشکارسازي تغييرات کاربري اراضي با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردي: منطقه سرابله، استان ايلام)

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   محيط زيست طبيعي (منابع طبيعي ايران) :   بهار ۱۳۹۴ , دوره  ۶۸ , شماره  ۱ ; از صفحه ۱ تا صفحه ۱۳ . عنوان مقاله:  بررسي روش هاي مختلف آشکارسازي تغييرات کاربري اراضي با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردي: منطقه سرابله، استان ايلام) نویسندگان:  آرخي صالح*  * گروه جغرافيا، دانشكده علوم انساني، دانشگاه گلستان، ايران چکیده:لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد. كليد واژه: آناليز […]

33 views بار
بررسي و تحليل نظام پراکنش فضايي سکونتگاه هاي روستايي با تاکيد بر عوامل محيطي و با استفاده از GIS مطالعه موردي: دهستان درح شهرستان سربيشه

بررسي و تحليل نظام پراکنش فضايي سکونتگاه هاي روستايي با تاکيد بر عوامل محيطي و با استفاده از GIS مطالعه موردي: دهستان درح شهرستان سربيشه

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   مسكن و محيط روستا :   تابستان ۱۳۹۴ , دوره  ۳۴ , شماره  ۱۵۰ ; از صفحه ۱۲۱ تا صفحه ۱۳۵ . عنوان مقاله:  بررسي و تحليل نظام پراکنش فضايي سکونتگاه هاي روستايي با تاکيد بر عوامل محيطي و با استفاده از GIS مطالعه موردي: دهستان درح شهرستان سربيشه نویسندگان:  مرادي محمود*, علي زاده حميد  * گروه علمي جغرافيا، دانشگاه پيام نور، ايران چکیده:سکونتگاه هاي روستايي در ايران با توجه به تنوع […]

21 views بار
پهنه بندي و تعيين منشا آلودگي منيزيم و فلزات سنگين آهن، روي و مس در آبخوانهاي شمال و شمال غرب خوي (زورآباد) با استفاده از GIS

پهنه بندي و تعيين منشا آلودگي منيزيم و فلزات سنگين آهن، روي و مس در آبخوانهاي شمال و شمال غرب خوي (زورآباد) با استفاده از GIS

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   زمين شناسي اقتصادي :   ۱۳۹۴ , دوره  ۷ , شماره  ۱ ; از صفحه ۳۹ تا صفحه ۵۳ . عنوان مقاله:  پهنه بندي و تعيين منشا آلودگي منيزيم و فلزات سنگين آهن، روي و مس در آبخوانهاي شمال و شمال غرب خوي (زورآباد) با استفاده از GIS نویسندگان:  خدادادي فريبرز, فضل نيا عبدالناصر*, پيرخراطي حسين  * گروه زمين شناسي، دانشگاه اروميه، اروميه، ايران چکیده:بررسي ۴۲ منبع آبي مختلف (شامل چشمه ها، […]

25 views بار
مقايسه روش هاي مکان يابي مناطق مستعد جمع آوري باران به کمک سيستم پشتيباني تصميم (DSS) مبتني بر GIS

مقايسه روش هاي مکان يابي مناطق مستعد جمع آوري باران به کمک سيستم پشتيباني تصميم (DSS) مبتني بر GIS

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   جغرافيا و توسعه :   تابستان ۱۳۹۴ , دوره  ۱۳ , شماره  پياپي ۳۹ ; از صفحه ۱۴۷ تا صفحه ۱۶۴ . عنوان مقاله:  مقايسه روش هاي مکان يابي مناطق مستعد جمع آوري باران به کمک سيستم پشتيباني تصميم (DSS) مبتني بر GIS نویسندگان:  اكبرپور ابوالفضل*, صادقي شهرزاد, فروغي فر حامد, شهيدي علي  * دانشگاه بيرجند چکیده:برداشت هاي بي رويه از منابع آب زيرزميني باعث افت شديد سطوح ايستابي گرديده است. از […]

27 views بار
بررسي سوانح دريايي شناورها در محدوده دريايي اروند با استفاده از روش درون يابي معکوس فاصله (IDW) در محيط (GIS)

بررسي سوانح دريايي شناورها در محدوده دريايي اروند با استفاده از روش درون يابي معکوس فاصله (IDW) در محيط (GIS)

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   پژوهشنامه حمل و نقل :   بهار ۱۳۹۵ , دوره  ۱۳ , شماره  ۱ (پياپي ۴۶) ; از صفحه ۶۱ تا صفحه ۷۰ . عنوان مقاله:  بررسي سوانح دريايي شناورها در محدوده دريايي اروند با استفاده از روش درون يابي معکوس فاصله (IDW) در محيط (GIS) نویسندگان:  موسوي جرف سيدكاظم*, كعبي عامر, سعيدي سيدناصر, رزمجويي دامون  * دانشکده اقتصاد و مديريت دريا، دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر، ايران چکیده:اين تحقيق برآن […]

19 views بار
تحليل خطر زمين لغزش در حوزه آبخيز ماسوله با استفاده از تئوري دمپستر- شيفر (Dempster-Shafer) و GIS

تحليل خطر زمين لغزش در حوزه آبخيز ماسوله با استفاده از تئوري دمپستر- شيفر (Dempster-Shafer) و GIS

مشخصات مقاله   عنوان نشریه:   پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز :   بهار و تابستان ۱۳۹۵ , دوره  ۷ , شماره  ۱۳ ; از صفحه ۲۰۹ تا صفحه ۲۱۷ . عنوان مقاله:  تحليل خطر زمين لغزش در حوزه آبخيز ماسوله با استفاده از تئوري دمپستر- شيفر (Dempster-Shafer) و GIS نویسندگان:  زارع محمد*, جوري محمدحسن, عسكري زاده ديانا, سالاريان تينا, فخرقاضي مونا  * دانشگاه تهران چکیده:تاثيراتي که عوامل زنده و غيرزنده بر حوزه هاي آبخيز در شرايط طبيعي […]

25 views بار
مکان يابي بهينه فضاي سبز شهري با استفاده از مدل Fuzzy Logic و AHP، در محيط GIS (نمونه موردي: شهر مشهد)

مکان يابي بهينه فضاي سبز شهري با استفاده از مدل Fuzzy Logic و AHP، در محيط GIS (نمونه موردي: شهر مشهد)

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   آمايش محيط :   بهار ۱۳۹۵ , دوره  ۹ , شماره  ۳۲ ; از صفحه ۶۳ تا صفحه ۸۴ . عنوان مقاله:  مکان يابي بهينه فضاي سبز شهري با استفاده از مدل Fuzzy Logic و AHP، در محيط GIS (نمونه موردي: شهر مشهد) نویسندگان:  حاتمي داوود*, عربي زهرا, رحماني اسماعيل  * دانشگاه سيستان و بلوچستان چکیده:امروزه اهميت و نقش فضاي سبز شهري در حيات شهرها و پايداري آن ها و تاثيرات فيزيکي […]

 404 Not Found

Not Found

The requested URL /index.php was not found on this server.