فروش آنلاین کتاب|فیلم|نقشه|دیتا|جزوه

مقالات RS Archives - مجله اینترنتی GIS|RS|GPS

مدلسازی در GIS آموزش ArcGIS برای دانشجویان تنبل و لحظه آخری کارگاه آموزشی داده های CAD در ArcGIS
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری
مدرسه استادی ArcGIS

مدرسه استادی ArcGIS

29 views بار
تهيه نقشه آسيب پذيري آلودگي آبخوان بقيع خراسان رضوي به دو روش cop و Paprika با استفاده از سنجش از دور و GIS

تهيه نقشه آسيب پذيري آلودگي آبخوان بقيع خراسان رضوي به دو روش cop و Paprika با استفاده از سنجش از دور و GIS

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   مهندسي منابع آب :   تابستان ۱۳۹۴ , دوره  ۸ , شماره  ۲۵ ; از صفحه ۲۳ تا صفحه ۳۰ . عنوان مقاله:  تهيه نقشه آسيب پذيري آلودگي آبخوان بقيع خراسان رضوي به دو روش cop و Paprika با استفاده از سنجش از دور و GIS نویسندگان:  زنگنه اسدي محمدعلي, بقائي نژاد ناديا*, غلامپور شيرين, بهشتي قله زو علي  * دانشگاه حکيم سبزواري، سبزوار، ايران چکیده:آبخوانهاي کربناته در مقياس جهاني از مهمترين […]

28 views بار
بررسي روش هاي مختلف آشکارسازي تغييرات کاربري اراضي با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردي: منطقه سرابله، استان ايلام)

بررسي روش هاي مختلف آشکارسازي تغييرات کاربري اراضي با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردي: منطقه سرابله، استان ايلام)

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   محيط زيست طبيعي (منابع طبيعي ايران) :   بهار ۱۳۹۴ , دوره  ۶۸ , شماره  ۱ ; از صفحه ۱ تا صفحه ۱۳ . عنوان مقاله:  بررسي روش هاي مختلف آشکارسازي تغييرات کاربري اراضي با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردي: منطقه سرابله، استان ايلام) نویسندگان:  آرخي صالح*  * گروه جغرافيا، دانشكده علوم انساني، دانشگاه گلستان، ايران چکیده:لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد. كليد واژه: آناليز […]

17 views بار
Statistical independence test and validation of CA Markov land use land cover (LULC) prediction results

Statistical independence test and validation of CA Markov land use land cover (LULC) prediction results

Statistical independence test and validation of CA Markov land use land cover (LULC) prediction results Md. Surabuddin Mondala, , , Nayan Sharmab, , P.K. Gargc, , Martin Kappasa, a Dept. of Cartography, GIS & Remote Sensing, Institute of Geography, Georg-August University of Gottingen, Gottingen, 37077, Germany b Dept. of W R D & M, Indian Institute of Technology, Roorkee, 247667, India c Dept. of Civil (Geomatic) Engineering, Indian Institute of Technology, Roorkee 247667, India Received […]