سه شنبه , اسفند ۳ ۱۳۹۵
خانه / آموزش رایگان (page 2)

آموزش رایگان

مراجع تهيه نقشه در ايران

ncc

مراجع تهيه نقشه در ايران سازمان نقشه برداري کشور طي دوران برنامه ۷ ساله اول (۱۳۲۷ تا ۱۳۳۴) دايره اي به نام بنگاه مهندسي در سازمان برنامه وقت تشکيل گرديد که انجام امور نقشه‌برداري نيز بخشي از فعاليت‌هاي اين بنگاه بود. از سال ۱۳۳۰ به بعد مهندسان مشاور خارجي براي …

بیشتر بخوانید »

طبقه بندي نقشه ها بر اساس نوع محتوا و زمينه کاربردي

mapsss

کليه نقشه ها از اين ديدگاه به دو گروه بزرگ زير قابل تقسيم­بندي است. الف: نقشه­هاي عمومي[۱] در نقشه­هاي عمومي، منحصراً پديده­هاي فيزيکي نسبتاً ثابت طبيعي (مانند کوه­ها و جنگلها) و انساني (مانند شهرها، جاده­ها) که شکل مشخصي دارند، ديده مي­شوند. از اين رو به غير از مختصات جغرافيايي و …

بیشتر بخوانید »

طبقه بندي نقشه ها بر اساس مقياس

maps14

ميزان دقت نقشه وابسته به مقياس آن است. بديهي است هرچقدر نقشه بزرگ مقياس­تر باشد، نه تنها عوارض بيشتري را مي­توان در آن نمايش داد، بلکه ترسيم علائم متناسب با مقياس نقشه، تا حد زيادي امکان پذير خواهد بود. بر اين اساس، نقشه­ها را از نظر مقياس مي­توان به ۵ …

بیشتر بخوانید »

زمين وار

geoid

در تعريف ژئوئيد که آن را شبه زمين (زمين وار) مي نامند. چنانچه فرض نماييم، آب همه اقيانوسها و درياهاي آزاد به زير کوهها و خشکي ها امتداد يابد يک سطح فرضي يکنواخت از آبهاي آزاد جهان در سطح کره زمين به دست مي آيد، در اين صورت يک زمين …

بیشتر بخوانید »

بيضوي مقايسه (اليپسوئيد زمين)

elips

چون زمين فاقد يک شکل منظم هندسي است. براي محاسبات مربوط به فواصل نقاط از يکديگر در ژئودزي[۱]، زمين را به صورت يک بيضوي در نظر مي گيرند. زيرا بيضوي نزديک ترين شکل هندسي به شکل کره زمين است. تاکنون بيش از ۱۵ بيضوي از سوي دانشمندان محاسبه و پيشنهاد …

بیشتر بخوانید »

تعريف نقشه

map

نقشه عبارت است از تصوير قائم[۱] عوارض سطح زمين بر روي يک صفحه افقي[۲] که پديده هاي سطح زمين در آن به طور يکسان کوچک شده باشند که خود نوعي تصوير افقي است که در آن عوارض مرئي و نامرئي[۳] سطح زمين را با دقت هندسي ويژه اي نمايش مي­دهد. …

بیشتر بخوانید »

تاریخچه نقشه خوانی

history_mapping

تاريخچه بطور يقين مردمان نخستين نقشه هايي در ذهن داشته اند و بر اساس آنها محدوده محل زندگي خود را تصور مي کرده اند، اين گونه نقشه ها نوعي نقشه ذهني بوده اند. هيچ کس به درستي نمي داند که نخستين نقشه چه زماني و توسط چه کسي تهيه شده …

بیشتر بخوانید »

واکاوی آماره فضایی در ArcGIS

spatialstatisticss

نوار ابزار Spatial Statistics شامل ابزارهایی است برای واکاوی توزیع فضایی، الگوها، فرایندها و روابط است. از آنجایی که ممکن است شباهتهایی از نظر مفاهیم و اهداف بین آماره فضایی و غیرفضایی وجود داشته باشد، با این حال آماره فضایی به طور اخص برای داده های جغرافیایی آماده شده است. …

بیشتر بخوانید »

خود همبستگی فضایی(Moran I)

aa

ابزار تحلیل خودهمبستگی فضایی موران به بررسی خودهمبستگی فضایی براساس مکان دو مقدار خصیصه[۱] موردنظر عوارض جغرافیایی می‌پردازد. این تحلیل الگوی توزیع عوارض در فضا را باملاحظه همزمان موقعیت مکانی و خصیصه مورد ارزیابی قرار می‌دهد. نتایج حاصل از این تحلیل نشان می‌دهد که آیا عوارض به‌صورت تصادفی، پراکنده و …

بیشتر بخوانید »

شاخص موران (Moran’s I)

moran

آماره ي موران عمومی فقط خوشه بندي کلی متغیر دما را نشان می دهد، اما نمی تواند براي تشخیص الگوي ارتباط فضایی دما در محدوده ي همسایگی استفاده شود. براي آشکارسازي الگوي فضایی تفاوت هاي محلی از آماره ي خودهمبستگی فضایی موران محلی استفاده میشود. این شاخص تفاوت فضایی مقادیر دما …

بیشتر بخوانید »