یکشنبه , اسفند ۸ ۱۳۹۵
خانه / اخبار مقاله / مقالات GIS / مکان يابي واحدهاي صنايع چوب در استان خوزستان به روش فرآيند تحليل شبکه اي (ANP) در محيط GIS

مکان يابي واحدهاي صنايع چوب در استان خوزستان به روش فرآيند تحليل شبکه اي (ANP) در محيط GIS

مشخصات مقاله

عنوان نشریه:   برنامه ريزي منطقه اي :   بهار ۱۳۹۴ , دوره  ۵ , شماره  ۱۷ ; از صفحه ۴۵ تا صفحه ۵۸ .
عنوان مقاله:  مکان يابي واحدهاي صنايع چوب در استان خوزستان به روش فرآيند تحليل شبکه اي (ANP) در محيط GIS
نویسندگان:  رنگزن كاظم, صابري عظيم, بختياري محسن
چکیده:توسعه صنعتي اگرچه تاثيراتي عظيم و انکارنشدني بر تمامي جنبه هاي زندگي بشري از خود به جاي گذارده است، ولي بعضا عدم به کارگيري روش هاي هدفمند و مبتني بر توسعه پايدار منجر به عدم تداوم توسعه و بحران هاي زيست محيطي شده است. يکي از مواردي که در اين عرصه مورد غفلت واقع شده نحوه استقرار مکاني واحد هاي صنايع مي باشد. هدف اين تحقيق بررسي قابليت هاي روش فرآيند تحليل شبکه اي در مکان يابي واحدهاي صنايع چوب استان خوزستان با تکيه بر توابع تحليلي نرم افزار GIS است. عدم دقت در مکان يابي صنايع چوب کشور منجر به بروز مشکلاتي ناخواسته چون افزايش هزينه حمل و نقل و توقف خط توليد شده است. روش ANP با طبيعت شبکه اي خود در برخورد با مسائل چند معياره از قبيل مکان يابي، پتانسيل قابل قبولي در انتخاب بهترين مکان بر مبناي داده ها و دقت به کارگيري شده دارد. در اين مطالعه، با جويا شدن نظرات کارشناسي، عوامل مختلف دخيل در مکان يابي صنايع و فرآورده هاي چوبي از منابع گوناگون شناسايي و جمع آوري شدند و پس از اصلاحات لازم، وارد محيط GIS گرديد. سپس لايه هاي اطلاعاتي با به کارگيري روش ANP جهت تعيين اوزان و رتبه هاي متناسب، با هم تلفيق شدند و نقشه اي تحت عنوان اولويت استقرار مکاني صنايع و فرآورده هاي چوبي استان خوزستان حاصل شد. اين نقشه پس از تحليل حساسيت لايه هاي ورودي تاييد شد. بر اساس نقشه حاصل، مناسب ترين مکان هاي احداث و توسعه صنايع چوب در حدود ۸ درصد مساحت استان را در برگرفته اند. اين مطالعه قابليت هاي بالاي تحليل هاي GIS، تصميم گيري چند معياره و روش تحليل شبکه به علت برخورد شبکه اي با مسائل مکاني را در مکان گزيني صنايع به خوبي نشان مي دهد و از طرفي براي آناليز حساسيت نتايج، روشي بهبود يافته را به کار گرفته است.
كليد واژه: فرآيند تحليل شبکه اي، مکان يابي صنايع چوب، سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي، خوزستان
مطالب مشابه  ارزيابي تناسب فضايي- مکاني پارک هاي شهري با استفاده از GIS مطالعه موردي: پارک هاي محله اي منطقه 5 شهرداري تهران

دانلود فایل مقاله ۱

www.GIS-RS-GPS.ir

درباره‌ی mahmoodsoltanian

شاید این مطلبم به دردت بخوره

تهيه نقشه آسيب پذيري آلودگي آبخوان بقيع خراسان رضوي به دو روش cop و Paprika با استفاده از سنجش از دور و GIS

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   مهندسي منابع آب :   تابستان ۱۳۹۴ , دوره  ۸ , شماره  …

پاسخ دهید