یکشنبه , اسفند ۸ ۱۳۹۵
خانه / اخبار مقاله / مقالات GIS / تحليل توانمندي هاي شبکه هاي ارتباطي شهر تبريز در زمان وقوع زلزله با استفاده از GIS

تحليل توانمندي هاي شبکه هاي ارتباطي شهر تبريز در زمان وقوع زلزله با استفاده از GIS

مشخصات مقاله

عنوان نشریه:   فضاي جغرافيايي :   زمستان ۱۳۹۴ , دوره  ۱۵ , شماره  ۵۲ ; از صفحه ۲۵۱ تا صفحه ۲۶۶ .
عنوان مقاله:  تحليل توانمندي هاي شبکه هاي ارتباطي شهر تبريز در زمان وقوع زلزله با استفاده از GIS
نویسندگان:  سلطاني عليرضا*, حاجي پور احتشام, جهانتيغ حسنعلي
 * مركز آموزش علمي كاربردي شهرداري تبريز
چکیده:زلزله يکي از سوانحي است که به سبب شرايط خاص جغرافيايي، کشورمان را دائما مورد تهديد قرار مي دهد و در اين بين، شريان هاي ارتباطي عنصر کليدي تخفيف يا تشديد دامنه هاي آسيب پذيري مي باشند و بدون ترديد عملکرد بهينه شبکه حمل و نقل مي تواند باعث کاهش اثرات مستقيم و غيرمستقيم ناشي از بحران شود. در اين راستا به منظور شناسايي آسيب پذيري و کارايي شبکه ارتباطي شهر تبريز در زمان وقوع زلزله، توان کشش پذيري اين شبکه در قالب روش توصيفي – تحليلي و در نرم افزار GIS مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از يافته هاي تحليلي نرم افزار GISگوياي اين است که به جز شبکه هاي ارتباطي نيمه شرقي شهر تبريز مابقي شبکه هاي ارتباطي نقاط مختلف شهر (غرب، شمال و جنوب) داراي آسيب پذيري بالايي در زمان وقوع احتمالي زلزله مي باشند. در واقع از جمع بندي نتايج مي توان اين گونه استنباط نمود که به دليل حجم بالاي آسيب پذيري شريان هاي حمل ونقل شهر تبريز، گزينه هاي خروج از وضعيت بحراني و به تبع آن بازگشت به شرايط عادي در حد پايين بوده و شرايط خروج از وضعيت بحراني با شريان هاي ارتباطي موجود به مراتب پيچيده تر مي باشد.
كليد واژه: توانمندي، شريان هاي ارتباطي، زلزله، شهر تبريز
مطالب مشابه  مقايسه روش هاي مکان يابي مناطق مستعد جمع آوري باران به کمک سيستم پشتيباني تصميم (DSS) مبتني بر GIS

دانلود فایل مقاله  

www.GIS-RS-GPS.ir

درباره‌ی mahmoodsoltanian

شاید این مطلبم به دردت بخوره

تهيه نقشه آسيب پذيري آلودگي آبخوان بقيع خراسان رضوي به دو روش cop و Paprika با استفاده از سنجش از دور و GIS

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   مهندسي منابع آب :   تابستان ۱۳۹۴ , دوره  ۸ , شماره  …

پاسخ دهید