سه شنبه , اسفند ۳ ۱۳۹۵
خانه / آخرین اخبار / طبقه بندي زمين‌لغزش‌ها بر اساس شكل سطح لغزش

طبقه بندي زمين‌لغزش‌ها بر اساس شكل سطح لغزش

الف) زمين‌لغزش‌هاي آسكوئنت[۱]: اين نوع زمين‌لغزش‌ها در خاك‌هاي چسبنده در طول يك سطح منحني و تقريباً سيلندري توسعه پيدا مي­كنند.

ب) زمين‌لغزش‌هاي كانسكوئنت[۲]: اين نوع زمين‌لغزش‌ها روي سطوح لايه­بندي، درزه‌ها يا سطوح جدايش شيب‌دار حركت مي‌كنند.

www.GIS-RS-GPS.ir

ج) زمين‌لغزش‌هاي اين‌سكوئنت[۳] : اين زمين‌لغزش‌ها به طور متقاطع با لايه بندي‌ جلو مي‌روند و بطور كلي داراي ابعاد بزرگ هستند (شريعت جعفري، ۱۳۷۵).

-۱ Asequent

-۲ Consequent

-۳ Insequent

وارنز[۱]  در سال ۱۹۷۸ بر اساس ويژگي‌هاي اصلي زمين‌لغزش يعني نوع حركت و نوع مواد جابجا شده نوعي از طبقه‌بندي زمين‌لغزش را ارائه داد كه بعنوان ساده ترين و رايج ترين طبقه‌بندي زمين‌لغزش به كار مي‌رود (جدول ۲-۲). از ويژگي‌هاي اصلي اين طبقه‌بندي استفاده از مشخصه‌هايي است كه پس از رويداد زمين‌لغزش نيز حفظ شده و با گذشت زمان كمتر دست‌خوش تغيير مي‌شوند و از اين ويژگي‌ آن مي‌توان براي دسته‌بندي زمين‌لغزش‌هاي قديمي نيز استفاده كرد. همچنين استفاده از نوع حركت براي طبقه‌بندي از ويژگي‌هاي ديگر اين طبقه‌بندي است كه باعث مي‌شود مكانيسم تغيير شكل به عنوان عامل مهمي در ارزيابي پايداري دامنه‌ها، در اين طبقه بندي موثر باشد (ماتسون، ۱۹۸۱). در اين طبقه‌بندي حركت­هاي دامنه‌اي بر حسب شكل و سرعت حركت مواد به پنج دسته ريزش، واژگوني، لغزش، گسترش جانبي و روانه تقسيم شده‌اند. در طبقه‌بندي وارنز مواد درگير در حركت به دو دسته سنگ بستر و خاك‌هاي مهندسي تقسيم شده‌اند.

-۱ D.J Varnes

جدول۲-۲: طبقه ­بندي زمين‌لغزش‌ها (وارنز، ۱۹۷۸).

نوع حركت نوع مصالح
خاك‌هاي مهندسي سنگ بستر
عمدتاً دانه ريز عمدتاً دانه درشت
ريزش ريزش خاكي ريزش واريزه‌‌اي ريزش سنگي
واژگوني واژگوني خاكي واژگوني واريزه‌اي واژگوني سنگي
لغزش‌ها چرخشي قطعات كم لغزش چرخشي در خاك لغزش چرخشي در واريزه لغزش چرخشي در سنگ
انتقالي لغزش بلوكي در خاك لغزش بلوكي در واريزه لغزش بلوكي در سنگ
قطعات زياد لغزش خاكي لغزش واريزه‌اي لغزش سنگي
گسترش هاي جانبي گسترش جانبي در خاك گسترش جانبي در واريزه‌ گسترش جانبي در سنگ
روانه‌ها روانه خاكي روانه واريزه‌اي روانه سنگي
خزش در خاك خزش عميق
   زمين‌لغزش‌هاي پيچيده                                         مجموع دو يا چند نوع عمده حركت
مطالب مشابه  gnss چیست؟
 

درباره‌ی mahmoodsoltanian

شاید این مطلبم به دردت بخوره

میانگین فاصله نزدیک ترین همسایگی

مجموعه تحلیل آماره فضایی ابزارهای زیادی را برای تحلیل الگوها در اختیار کاربران قرار می …

پاسخ دهید