فروش آنلاین کتاب|فیلم|نقشه|دیتا|جزوه

آگوست 2016 - مجله اینترنتی GIS|RS|GPS

مدلسازی در GIS آموزش ArcGIS برای دانشجویان تنبل و لحظه آخری کارگاه آموزشی داده های CAD در ArcGIS
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری
مدرسه استادی ArcGIS

مدرسه استادی ArcGIS

23 views بار
پيشنهاد شبکه هوشمند ارزيابي شاخص آسيب پذيري لرزه اي شبکه جمع آوري فاضلاب در بستر GIS (مطالعه موردي: شهرکرد)

پيشنهاد شبکه هوشمند ارزيابي شاخص آسيب پذيري لرزه اي شبکه جمع آوري فاضلاب در بستر GIS (مطالعه موردي: شهرکرد)

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   آب و فاضلاب :   ۱۳۹۴ , دوره  ۲۶ , شماره  ۶ (مسلسل ۱۰۰) ; از صفحه ۵ تا صفحه ۱۵ . عنوان مقاله:  پيشنهاد شبکه هوشمند ارزيابي شاخص آسيب پذيري لرزه اي شبکه جمع آوري فاضلاب در بستر GIS (مطالعه موردي: شهرکرد) نویسندگان:  رهگذر محمدعلي*, زارع محمدرضا, هاشمي فشارکي سيدمحمد  * دانشکده حمل و نقل، دانشگاه اصفهان چکیده:لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد. كليد واژه: شاخص آسيب پذيري […]

27 views بار
بررسي روش هاي مختلف آشکارسازي تغييرات کاربري اراضي با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردي: منطقه سرابله، استان ايلام)

بررسي روش هاي مختلف آشکارسازي تغييرات کاربري اراضي با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردي: منطقه سرابله، استان ايلام)

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   محيط زيست طبيعي (منابع طبيعي ايران) :   بهار ۱۳۹۴ , دوره  ۶۸ , شماره  ۱ ; از صفحه ۱ تا صفحه ۱۳ . عنوان مقاله:  بررسي روش هاي مختلف آشکارسازي تغييرات کاربري اراضي با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردي: منطقه سرابله، استان ايلام) نویسندگان:  آرخي صالح*  * گروه جغرافيا، دانشكده علوم انساني، دانشگاه گلستان، ايران چکیده:لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد. كليد واژه: آناليز […]

31 views بار
ارزيابي تناسب فضايي- مکاني پارک هاي شهري با استفاده از GIS مطالعه موردي: پارک هاي محله اي منطقه ۵ شهرداري تهران

ارزيابي تناسب فضايي- مکاني پارک هاي شهري با استفاده از GIS مطالعه موردي: پارک هاي محله اي منطقه ۵ شهرداري تهران

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   جغرافيا و توسعه :   پاييز ۱۳۹۴ , دوره  ۱۳ , شماره  پياپي ۴۰ ; از صفحه ۹۱ تا صفحه ۱۰۸ . عنوان مقاله:  ارزيابي تناسب فضايي- مکاني پارک هاي شهري با استفاده از GIS مطالعه موردي: پارک هاي محله اي منطقه ۵ شهرداري تهران نویسندگان:  علوي سيدعلي, باقري كشكولي علي*, چراغي رامين, لرستاني اكبر  * دانشگاه اصفهان چکیده:امروزه با پيشرفته شدن جوامع شهري، وجود کاربري فضاي سبز و توزيع متناسب آن […]

33 views بار
تعيين مدل اکتشافي بوکسيت جاجرم با استفاده از داده هاي اکتشافي در محيط GIS

تعيين مدل اکتشافي بوکسيت جاجرم با استفاده از داده هاي اکتشافي در محيط GIS

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   مهندسي معدن :   پاييز ۱۳۹۴ , دوره  ۱۰ , شماره  ۲۸ ; از صفحه ۸۳ تا صفحه ۹۱ . عنوان مقاله:  تعيين مدل اکتشافي بوکسيت جاجرم با استفاده از داده هاي اکتشافي در محيط GIS نویسندگان:  سليماني كيانوش, عرب اميري عليرضا*, كامكارروحاني ابوالقاسم, شمس الديني نژاد محمود  * دانشکده مهندسي معدن نفت و ژئوفيزيک، دانشگاه صنعتي شاهرود چکیده:لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد. كليد واژه: بوکسيت، سنجش از […]

32 views بار
پهنه بندي و تعيين منشا آلودگي منيزيم و فلزات سنگين آهن، روي و مس در آبخوانهاي شمال و شمال غرب خوي (زورآباد) با استفاده از GIS

پهنه بندي و تعيين منشا آلودگي منيزيم و فلزات سنگين آهن، روي و مس در آبخوانهاي شمال و شمال غرب خوي (زورآباد) با استفاده از GIS

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   زمين شناسي اقتصادي :   ۱۳۹۴ , دوره  ۷ , شماره  ۱ ; از صفحه ۳۹ تا صفحه ۵۳ . عنوان مقاله:  پهنه بندي و تعيين منشا آلودگي منيزيم و فلزات سنگين آهن، روي و مس در آبخوانهاي شمال و شمال غرب خوي (زورآباد) با استفاده از GIS نویسندگان:  خدادادي فريبرز, فضل نيا عبدالناصر*, پيرخراطي حسين  * گروه زمين شناسي، دانشگاه اروميه، اروميه، ايران چکیده:بررسي ۴۲ منبع آبي مختلف (شامل چشمه ها، […]

38 views بار
زیستگاه و تنوع زیستی را در Terrset مدلسازی کنید

زیستگاه و تنوع زیستی را در Terrset مدلسازی کنید

مباحثی که در این جزوه آموزشی فرامی گیرید ارزیابی ویژگی های زیستگاه ها، تحلیل شکاف ها و تغییرات تحلیل Maxent تحلیل تنوع زیستی انتخاب ذخایر زیستی گونه ها [button color=”red” size=”medium” link=”http://gis-rs-gps.ir/wp-content/uploads/2016/08/2016-08-22_23-08-55.pdf” icon=”fa-download” target=”true”]دانلود فایل آموزشی[/button]

33 views بار
برآورد فرسايش خاک و توليد رسوب حوضه آبريز بکرآباد ورزقان با استفاده از مدل MPSIAC در محيط GIS

برآورد فرسايش خاک و توليد رسوب حوضه آبريز بکرآباد ورزقان با استفاده از مدل MPSIAC در محيط GIS

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   فضاي جغرافيايي :   بهار ۱۳۹۴ , دوره  ۱۵ , شماره  ۴۹ ; از صفحه ۲۳۷ تا صفحه ۲۵۷ . عنوان مقاله:  برآورد فرسايش خاک و توليد رسوب حوضه آبريز بکرآباد ورزقان با استفاده از مدل MPSIAC در محيط GIS نویسندگان:  حجازي اسداله, نيك جو محمدرضا, اصفهاني محدثه چکیده:هرساله هزاران تن خاک از سطح اراضي جنگلي، مرتعي و کشاورزي به وسيله اشکال مختلف فرسايش از دسترس خارج شده و با انباشت در […]

26 views بار
مقايسه روش هاي مکان يابي مناطق مستعد جمع آوري باران به کمک سيستم پشتيباني تصميم (DSS) مبتني بر GIS

مقايسه روش هاي مکان يابي مناطق مستعد جمع آوري باران به کمک سيستم پشتيباني تصميم (DSS) مبتني بر GIS

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   جغرافيا و توسعه :   تابستان ۱۳۹۴ , دوره  ۱۳ , شماره  پياپي ۳۹ ; از صفحه ۱۴۷ تا صفحه ۱۶۴ . عنوان مقاله:  مقايسه روش هاي مکان يابي مناطق مستعد جمع آوري باران به کمک سيستم پشتيباني تصميم (DSS) مبتني بر GIS نویسندگان:  اكبرپور ابوالفضل*, صادقي شهرزاد, فروغي فر حامد, شهيدي علي  * دانشگاه بيرجند چکیده:برداشت هاي بي رويه از منابع آب زيرزميني باعث افت شديد سطوح ايستابي گرديده است. از […]

32 views بار
تحليل مناسبت محيطي GIS پايه براي حفاظت از نواحي طبيعي باارزش در چارچوب برنامه ريزي محيطي نمونه موردي: شهر رشت

تحليل مناسبت محيطي GIS پايه براي حفاظت از نواحي طبيعي باارزش در چارچوب برنامه ريزي محيطي نمونه موردي: شهر رشت

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   باغ نظر :   بهار ۱۳۹۴ , دوره  ۱۲ , شماره  ۳۲ ; از صفحه ۶۳ تا صفحه ۷۶ . عنوان مقاله:  تحليل مناسبت محيطي GIS پايه براي حفاظت از نواحي طبيعي باارزش در چارچوب برنامه ريزي محيطي نمونه موردي: شهر رشت نویسندگان:  طهري فضيلت*  * دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ايران چکیده:شهر رشت و محيط پيرامون آن با انواع مشکلات مرتبط با افت مرتبه محيط طبيعي دربرگيرنده تخريب […]

37 views بار
ارزيابي آلودگي صوتي بخش مرکزي شهر زنجان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)

ارزيابي آلودگي صوتي بخش مرکزي شهر زنجان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   سلامت و محيط زيست :   بهار ۱۳۹۵ , دوره  ۹ , شماره  ۱ ; از صفحه ۹۱ تا صفحه ۱۰۲ . عنوان مقاله:  ارزيابي آلودگي صوتي بخش مرکزي شهر زنجان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) نویسندگان:  مجيدي فرامرز, خسروي يونس*  * دانشكده علوم، گروه علوم محيط زيست، دانشگاه زنجان چکیده:زمينه و هدف: هدف از کنترل صداي محيطي، بهبود مديريت آن در جامعه است، چرا که صداي ناشي از ترافيک […]