یکشنبه , اسفند ۸ ۱۳۹۵
خانه / ۱۳۹۵ / شهریور

آرشیو ماهانه : شهریور ۱۳۹۵

پيشنهاد شبکه هوشمند ارزيابي شاخص آسيب پذيري لرزه اي شبکه جمع آوري فاضلاب در بستر GIS (مطالعه موردي: شهرکرد)

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   آب و فاضلاب :   ۱۳۹۴ , دوره  ۲۶ , شماره  ۶ (مسلسل ۱۰۰) ; از صفحه ۵ تا صفحه ۱۵ . عنوان مقاله:  پيشنهاد شبکه هوشمند ارزيابي شاخص آسيب پذيري لرزه اي شبکه جمع آوري فاضلاب در بستر GIS (مطالعه موردي: شهرکرد) نویسندگان:  رهگذر محمدعلي*, زارع …

بیشتر بخوانید »

بررسي روش هاي مختلف آشکارسازي تغييرات کاربري اراضي با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردي: منطقه سرابله، استان ايلام)

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   محيط زيست طبيعي (منابع طبيعي ايران) :   بهار ۱۳۹۴ , دوره  ۶۸ , شماره  ۱ ; از صفحه ۱ تا صفحه ۱۳ . عنوان مقاله:  بررسي روش هاي مختلف آشکارسازي تغييرات کاربري اراضي با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردي: منطقه سرابله، استان …

بیشتر بخوانید »

ارزيابي تناسب فضايي- مکاني پارک هاي شهري با استفاده از GIS مطالعه موردي: پارک هاي محله اي منطقه ۵ شهرداري تهران

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   جغرافيا و توسعه :   پاييز ۱۳۹۴ , دوره  ۱۳ , شماره  پياپي ۴۰ ; از صفحه ۹۱ تا صفحه ۱۰۸ . عنوان مقاله:  ارزيابي تناسب فضايي- مکاني پارک هاي شهري با استفاده از GIS مطالعه موردي: پارک هاي محله اي منطقه ۵ شهرداري تهران نویسندگان:  علوي …

بیشتر بخوانید »

تعيين مدل اکتشافي بوکسيت جاجرم با استفاده از داده هاي اکتشافي در محيط GIS

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   مهندسي معدن :   پاييز ۱۳۹۴ , دوره  ۱۰ , شماره  ۲۸ ; از صفحه ۸۳ تا صفحه ۹۱ . عنوان مقاله:  تعيين مدل اکتشافي بوکسيت جاجرم با استفاده از داده هاي اکتشافي در محيط GIS نویسندگان:  سليماني كيانوش, عرب اميري عليرضا*, كامكارروحاني ابوالقاسم, شمس الديني نژاد …

بیشتر بخوانید »

پهنه بندي و تعيين منشا آلودگي منيزيم و فلزات سنگين آهن، روي و مس در آبخوانهاي شمال و شمال غرب خوي (زورآباد) با استفاده از GIS

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   زمين شناسي اقتصادي :   ۱۳۹۴ , دوره  ۷ , شماره  ۱ ; از صفحه ۳۹ تا صفحه ۵۳ . عنوان مقاله:  پهنه بندي و تعيين منشا آلودگي منيزيم و فلزات سنگين آهن، روي و مس در آبخوانهاي شمال و شمال غرب خوي (زورآباد) با استفاده از …

بیشتر بخوانید »

برآورد فرسايش خاک و توليد رسوب حوضه آبريز بکرآباد ورزقان با استفاده از مدل MPSIAC در محيط GIS

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   فضاي جغرافيايي :   بهار ۱۳۹۴ , دوره  ۱۵ , شماره  ۴۹ ; از صفحه ۲۳۷ تا صفحه ۲۵۷ . عنوان مقاله:  برآورد فرسايش خاک و توليد رسوب حوضه آبريز بکرآباد ورزقان با استفاده از مدل MPSIAC در محيط GIS نویسندگان:  حجازي اسداله, نيك جو محمدرضا, اصفهاني …

بیشتر بخوانید »

مقايسه روش هاي مکان يابي مناطق مستعد جمع آوري باران به کمک سيستم پشتيباني تصميم (DSS) مبتني بر GIS

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   جغرافيا و توسعه :   تابستان ۱۳۹۴ , دوره  ۱۳ , شماره  پياپي ۳۹ ; از صفحه ۱۴۷ تا صفحه ۱۶۴ . عنوان مقاله:  مقايسه روش هاي مکان يابي مناطق مستعد جمع آوري باران به کمک سيستم پشتيباني تصميم (DSS) مبتني بر GIS نویسندگان:  اكبرپور ابوالفضل*, صادقي …

بیشتر بخوانید »

تحليل مناسبت محيطي GIS پايه براي حفاظت از نواحي طبيعي باارزش در چارچوب برنامه ريزي محيطي نمونه موردي: شهر رشت

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   باغ نظر :   بهار ۱۳۹۴ , دوره  ۱۲ , شماره  ۳۲ ; از صفحه ۶۳ تا صفحه ۷۶ . عنوان مقاله:  تحليل مناسبت محيطي GIS پايه براي حفاظت از نواحي طبيعي باارزش در چارچوب برنامه ريزي محيطي نمونه موردي: شهر رشت نویسندگان:  طهري فضيلت*  * دانشکده …

بیشتر بخوانید »

ارزيابي آلودگي صوتي بخش مرکزي شهر زنجان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)

0003

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   سلامت و محيط زيست :   بهار ۱۳۹۵ , دوره  ۹ , شماره  ۱ ; از صفحه ۹۱ تا صفحه ۱۰۲ . عنوان مقاله:  ارزيابي آلودگي صوتي بخش مرکزي شهر زنجان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) نویسندگان:  مجيدي فرامرز, خسروي يونس*  * دانشكده علوم، گروه …

بیشتر بخوانید »