جمعه , فروردین ۴ ۱۳۹۶
خانه / آخرین اخبار / كاربرد هاي مهم سنجش از دور

كاربرد هاي مهم سنجش از دور

سنجش از دور در بسياري از زمينه هاي علمي و تحقيقاتي كاربردهاي گسترده اي دارد. از جمله كاربردهاي فن سنجش از دور مي توان به استفاده از آن در زمين شناسي، آب شناسي، معدن، شيلات، كارتوگرافي، جغرافيا، مطالعات زيست شناسي، مطالعات زيست محيطي، سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي، هواشناسي، كشاورزي، جنگلداري، توسعه اراضي و به طوركلي مديريت منابع زميني و غيره اشاره كرد.

سنجش از دورمي تواند تغييرات دوره اي پديده هاي سطح زمين را نشان دهد و در مواردي چون بررسي تغيير مسير رودخانه ها، تغيير حد و مرز پيكره هاي آبي چون درياچه ها، درياها و اقيانوسها، تغيير مورفولوژي سطح زمين و غيره بسيار كارساز است. افزون بر اين يك سيستم سنجش از دور با توجه به اين كه بر اساس ثبت تغييرات و اختلافهاي بازتابش الكترومغناطيسي از پديده هاي مختلف كار مي كند، مي­تواند حد و مرز پديده هاي زميني اعم از مرز انواع خاكها، سنگها، گياهان، محصولات كشاورزي گوناگون را مشخص كند. سنجش از دور در پيش بيني وضع هوا و اندازه گيري ميزان خسارت ناشي ازبلاياي طبيعي، كشف آلودگي آبها و لكه هاي نفتي در سطح دريا، اكتشافات معدني نيز كاربرد دارد. بدون شك استفاده از اين فن در مطالعات اكتشافي و منابع طبيعي و ساير موارد پيش گفته نه تنها سرعت انجام مطالعات را بيشتر مي كند، بلكه از نظر دقت و هزينه و نيروي انساني نيز بسيار با صرفه تر است.

www.GIS-RS-GPS.ir

در زمينه كاربردهاي داده هاي ماهواره اي مي توان به طور اختصار به موارد زير اشاره كرد:

کاربرد سنجش از دور در مطالعه تغييرات دوره اي

برخي از پديده ها و عوارض سطح زمين در طي دوره زماني تغيير مي يابد. علت اين تغييرات مي تواند عوامل طبيعي مانند سيل، آتشفشان، زلزله، تغييرات آب و هوايي، يا عوامل مصنوعي مانند دخالت انسان در محيط زيست باشد. براي مثال تغيير سطح آب درياي خزر در طي يك دوره ۱۰ تا ۲۰ ساله، تغيير ميزان سطح پوشش  و جنگلها در شمال كشور و تغيير پوشش گياهي نخل در  جنوب كشور و ميزان آسيب آنها در دوران جنگ را مي توان با استفاده از داده هاي ماهواره اي با دقت بسيار زيادي مطالعه كرد.

کاربرد سنجش از دور در مطالعات زمين شناسي

با استفاده از داده هاي ماهواره اي مي توان مرزهاي بسياري از سازندهاي زمين شناسي را از يكديگر تفكيك كرد، گسل ها را مورد مطالعه قرار داد و نقشه هاي گوناگون زمين شناسي را تهيه كرد. از جمله نقشه هاي زمين شناسي گوناگون كه با استفاده از داده هاي ماهواره اي مي توان تهيه كرد، نقشه گسل ها و شكستگي ها، نقشه سازندهاي سنگي مختلف، نقشه خاكشناسي و نقشه پتانسيل ذخاير تبخيري سطحي را مي­توان نام برد. افزون براين با توجه به گستره بسيار وسيع زير پوشش هر تصوير ماهواره اي، چنين تصاويري براي مطالعات كلان منطقه اي براي زمين­شناسان بسيار مفيد است.

مطالب مشابه  دانلود Shapefile زلزله های استان البرز

کاربرد سنجش از دور در مطالعات كشاورزي وجنگلي

تشخيص و تمايز گونه هاي گياهي مختلف، محاسبه سطح زير كشت محصولات كشاورزي، مطالعه مناطق آسيب ديده كشاورزي بر اثر كم آبي يا حمله آفت­هاي مختلف به آنها از جمله مهمترين كاربردهاي داده هاي ماهواره اي است. تهيه تقشه جامع پوشش گياهي هر منطقه، تهيه نقشه آبراهه ها و ارتباط آنها با مناطق مستعد كشت و برآورد ميزان محصول زير كشت از كاربردهاي ديگر چنين اطلاعاتي است. لازم به ذكر است كه وزارت بازرگاني و كشاورزي كشور ايالات متحده آمريكا از ابتداي تكوين تكنولوژي سنجش از دور همه ساله محصول كشاورزي كشور آمريكا و تمام كشورهاي جهان را با استفاده ازتصاوير ماهواره اي برآورد مي كند تا براي برنامه ريزي بازار و توليد اطلاعات مفيد و لازم را بدست آورد. افزون بر اين مطالعه ميزان انهدام جنگلها و يا ميزان پيشرفت جنگل كاري از كاربردهاي ديگر اين تصاوير است.

کاربرد سنجش از دور در مطالعات منابع آب

مطالعه آبهاي سطحي منطقه و تهيه نقشه آبراهه ها، بررسي تغيير مسير رودخانه ها بر اثر عوامل طبيعي يا مصنوعي، تخمين ميزان آب سطحي هر منطقه از جمله جالب­ترين كاربرد داده هاي ماهواره اي است. كشور ما از جمله كشورهايي است كه با وجود داشتن منابع آبهاي سطحي در بسياري مناطق از مشكل كم آبي رنج مي برد، كه استفاده از تكنولوژي نوين وبه دست آوردن اطلاعات دقيق مي تواند راهگشاي استفاده بهتر ازمنابع آب كشور باشد.

کاربرد سنجش از دور در مطالعات دريايي

از تكنولوژي سنجش از دور بخصوص در چند زمينه مهم كاربردهاي دريايي مي توان استفاده كرد كه از آن جمله مطالعات دوره هاي پيشروي و پسروي كرانه دريا؛ مطالعات عمومي ويژگيها و خصوصيات توده هاي آبي مثل نقشه دماي سطح و رنگ آب و نقشه تراكم ميزان كلروفيل و پلانكتون و مطالعات مربوط به تأثير ساير پديده ها بر دريا، از جمله وضعيت حركت وتندي امواج دريا و غيره هستند.

مطالب مشابه  دانلود رایگان کتاب GIS Tutorial for Health (5th Edition)

تا به حال سنجنده ها و ماهواره هاي مخصوصي فقط براي مطالعات درياها و اقيانوسها طراحي و ساخته شده است. مهمترين اين ماهواره هاعبارتند از ماهواره “ موس” ژاپن وماهواره “ سي ست” آمريكا.

کاربرد سنجش از دور در مطالعه بلاياي طبيعي

امروزه برآورد ميزان خسارت ناشي از بلاياي طبيعي از قبيل سيل، زلزله، آتشفشان، طوفان وغيره با استفاده از داده هاي ماهواره اي بسيار متداول است. تعيين راهبرد مناسب براي جلوگيري وكاهش خسارت بلاياي طبيعي از جمله ديگر كاربردهاي داده هاي ماهواره اي است.

مهمترين قابليت­هاي داده هاي سنجش از دور

داده هاي سنجش از دور به دليل يكپارچه و  وسيع بودن، تنوع طيفي، تهيه پوشش هاي تكراري و ارزان بودن، درمقايسه با ساير روشهاي گردآوري اطلاعات از قابليت هاي ويژه اي برخوردار است كه امروزه عامل نخستين در مطالعه  سطح زمين و عوامل تشكيل دهنده آن محسوب مي شود. امكان رقومي بودن داده ها موجب شده است كه سيستم هاي كامپيوتري بتوانند از اين داده ها به طور مستقيم استفاده كنند و سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي و سيستم هاي پردازش داده ها ماهواره اي با استفاده از اين قابليت طراحي و تهيه شده است. سهل الوصول بودن داده ها، دسترسي سريع به نقاط دور افتاده و دقت بالاي آنها  از امتيازات خاص اين فن محسوب مي شود.

 تعاريف و اصطلاحات سنجش از دور

۱– فاصله كانوني: فاصله اي بر روي محور اپتيكي يك دوربين از مركز اپتيكي عدسي تا نقطه اي كه در آن نور تابيده از يك شي دوردست كانوني مي شود.

۲-كانون: نقطه اي كه در آن پرتو هاي تابيده از يك منبع نقطه اي نور پس از عبور از عدسي دوربين به هم رسيده و همديگر را قطع مي كنند به فوكوس معروف است.

۳- ايستگاه گيرنده زميني: تجهيزاتي براي ثبت و انتقال داده ها از سنجنده مستقر در ماهواره.

۴- نقطه كنترل زميني: يك عارضه جغرافيايي با موقعيت شناخته شده كه بر روي تصويرها قابل تشخيص است و از آن در طي تصحيح هندسي مي توان استفاده نمود.

۵- داده هاي زميني: داده هاي پشتيبان گردآوري شده در روي زمين و اطلاعات استخراج شده از آنها كه در تفسير تصويرهاي سنجش از دور از آنها كمك گرفته مي شود.

مطالب مشابه  سير تحول و تکامل علم سنجش از دور

۶-پردازش تصوير: عمليات مختلفي كه مي توان بر روي داده هاي تصويري انجام داد. به آن تصويرپردازي نيز مي گويند.

۷-كاربري زمين:( Land use): استفاده از زمين، به آن كاربري اراضي نيز گفته شده كه اغلب با پوشش زميني اشتباه مي شود.

۸موزائيك (Mosaic): اجتماعي از تصاوير هاي همپوشاني كننده كه لبه هاي آنها به منظور ايجاد نمايش پيوسته اي از بخش سطح زمين با يكديگر جفت شده اند.

۹- چند طيفي (Multispectral): سنجش از دور در دو يا چند باند طيفي.

۱۰- مدار(Orbit): مسير گردش ماهواره يا قمر، يا هر جسم ديگر به دور يك جسم تحت تاثير نيروي گرانش.

۱۱- مركز عكس (Photo centre): مركز عكس هوايي، اصطلاح نقطه اصلي رو ببينيد.

۱۲– فتوگرامتري(Photogrammetry ): هنر يا علم بدست آوردن اندازه هاي قابل اعتماد با استفاده از عكس.

۱۳– تفسير عكس (Photographic interpretation ): عمل بررسي عكسها به منظور شناسائي اشيا و بيان مفهوم آنها.

۱۴– مدار قطبي( Polar orbiting): ماهواره اي كه در طي گردش خود به دور زمين يا هر سياره ديگر از فراز يا از نزديكي قطبهاي شمال و جنوب زمين يا سياره مورد نظر عبور مي كند.

۱۵- رادار: نام اختصاري براي آشكار سازي راديويي و تعيين گستره كه از عبارت انگليسي آن Radio detection & Ranging گرفته شده است. روش، سيستم يا تكنيكي براي استفاده از باريكه تابش الكترومغناطيس بازتابي و زمان بندي شده در محدوده طول موجهاي ميكرو موج براي آشكار سازي و تعيين ابعاد اشياء و تهيه تصوير آنها.

۱۶- حساسيت (Sensitivity): درجه پاسخگويي يك آشكار ساز به انرژي الكترومغناطيس فرودي بر آن.

۱۷– سنجنده ( Sensor): هر وسيله اي كه تابش الكترومغناطيسي را دريافت، آن را به يك سيگنال تبديل كرده و به صورتي مناسب براي حصول اطلاعات مربوط به زيست محيط نمايش دهد.

۱۸– طول موجهاي مرئي: گستره تابشي كه چشم انسان نسبت به آن حساس بوده و تقريبا بين طول موجهاي ۴/۰ تا ۷/۰ ميكرو متر واقع است.

۱۹– نمونه برداري دوباره (Resampling): تصحيح هندسي به وسيله بازسازي تصوير بر يايه اي جديد، كه معمولا يك نقشه است.

۱

درباره‌ی mahmoodsoltanian

شاید این مطلبم به دردت بخوره

میانگین فاصله نزدیک ترین همسایگی

مجموعه تحلیل آماره فضایی ابزارهای زیادی را برای تحلیل الگوها در اختیار کاربران قرار می …

پاسخ دهید